Szolgáltatások

Építészeti tervezés

 • Tanulmánytervek, vázlattervek
 • Településképi véleményezési dokumentáció, elvi- és végleges építési engedélyezési tervek
 • Egyszerű bejelentési dokumentáció
 • Tendertervek, kiviteli tervek, 
 • Hatósági egyeztetések, eljárások lefolytatása
 • Tervezői művezetés
 • Generáltervezést
Statika Logo

Tartószerkezeti tervezés

 • Cégen belül, vagy altervező bevonásával
 • Számítások, elemzések
 • Tartószerkezeti tenderkiírások
 • Kiviteli tervek készítése
 • Tervezői művezetés
Elektromos Logo

Elektromos tervezés

 • Altervező bevonásával
 • Közép- és kisfeszültségű villamos hálózatok villamos energia ellátása
 • Létesítmények belső és külső világítása
 • Épületautomatika
 • Közép és kisfeszültségű hálózatok kábelezése
 • Ipari technológiák automatizálása
 • Fogyasztói transzformátor állomások berendezései és védelme
 • Meddőkompenzáló és zavarszűrő berendezések
 • Tűzjelző és gyengeáramú hálózatok tervei
 • Tervezői művezetés
Gépédszet Logo

Épületgépészeti tervezés

  • Altervező bevonásával
  • Víz-csatorna rendszerek
  • oltóvízellátás
  • Fűtési- és gázellátási tervek
  • Szellőzési, hűtési és klimatizálási tervek
  • Energia-racionalizálás
  • Sűrített levegő rendszerek
  • Tervezői művezetés
kozmu12

Külső közmű - és úttervezés

  • Altervező bevonásával
  • Telken belüli közműhálózat engedélyezési és kiviteli tervezése
  • Telken belüli úthálózat és parkolók engedélyezési és kiviteli tervezése
  • közterületi közműtervezés
  • közútkezelői, forgalomtechnikai hozzájárulások beszerzése
  • Altervezésben
Kert Logo

Táj- és kertépítészeti tervezés

  • Altervező bevonásával
  • Favédelmi- és fakivágási tervek
  • Kertépítészeti, burkolati
  • Zöldfelület-számítás
  • Kertépítészeti, burkolati és bútorozási terv
  • Zöldfelület-számítás, idomtervek
Expertise Logo

Szakértés

 • Igazságügyi szakértői tevékenység
 • Építészeti,
 • Tartószerkezeti

3D / Látványtervezés

 • Belső terek modellezése
 • Külső távlati képek készítése
f45ca27d5ba7ee1c2e4966bef5aa3bd2d1e76f10

Konyhatechnológia tervezése

 • Altervező bevonásával